The Repository of VTEI
�������� ����������������
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27407 Оцінка ризиків ймовірного банкрутства підприємства Коцеруба Н.В. 2022-01-13 9
27404 Процедури та прийоми аналізу при здійсненні аудиту майнового стану підприємства Коцеруба Н.В. 2022-01-13 8
27399 Бухгалтерський облік фонду оплати праці бюджетної установи Коцеруба Н.В. 2022-01-13 8
27369 Логістичні можливості зростання експорту рослинних олій Довгань Ю.В. 2022-01-10 8
27366 Marketing management of enterprises and its tools. Dovhan Yu. 2022-01-10 8
27363 Брендинг у виведенні продуктів на зовнішні ринки Довгань Ю.В. 2022-01-10 6
27361 Logistics and marketing support of the global supply chain Polishchuk I.І., Hromova O.Y., Dovhan Yu.V. 2022-01-10 9
27347 Optimization of training the translators in higher educational institutions through “soft skills” formation Dovhan L. 2021-12-30 23
27346 Цифрова компетентність як одна з професійно значущих компетентностей майбутніх економістів Радзіховська Л. 2021-12-30 14
27345 Використання табличного процесора MS EXCEL в економіко-математичному моделюванні Радзіховська Л.М. 2021-12-30 16
27331 Ймовірнісне програмування: історія та сучасність Радзіховська Л., Котов В. 2021-12-30 9
27329 Роль економіко-математичних методівмв управлінні діяльності підприємств Радзіховська Л.М., Ветушинська В.О. 2021-12-28 17
27326 Інноваційні технології у вищій школі Гусак Л. П. 2021-12-28 9
27323 Телескопія як словотворчий засіб сучасної англійської мови Тимощук Н.М. 2021-12-08 26
27321 Implementation of Learning Virtual Environment in Foreign Language Teaching Tymoshchuk N. 2021-11-01 34
27319 The Practice of Media-Education in High School Osaulchyk Olga 2021-10-29 40
27316 Аналіз сучасних тенденцій в українській освіті та підготовка науково- педагогічного працівника англійської мови Шостак У. В. 2021-10-26 39
27311 Approaches to Translation that Ensure t the Adequate Understanding of the Text Ткачук Т. І. 2021-10-25 51
27294 Генезис поняття «інвестиційне забезпечення розвитку туризму» Антонюк К.Г. 2021-10-11 45
27290 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. 2021-10-11 44