The Repository of VTEI
Стаття у нефаховому виданні (Copernicus та інші)
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28318 Сучасні підходи до ризик-менеджменту інвестиційних проєктів = Мodern approaches to risk management of investment projects Чернега В.В., Клименко М.А. 2023-02-21 14
28289 Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності підприємств в умовах євроінтеграційних процесів Мартинова Л.Б. 2023-02-21 20
28273 Ресурсне забезпечення реалізації соціально-економічної політики у напрямі забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу Мартинова Л.Б. 2023-02-21 14
28272 Перспективи інституційного забезпечення ринку праці за умов євроінтеграції Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. 2023-02-21 17
28269 Управлінська культура як складова професіоналізму Мартинова Л.Б. 2023-02-21 17
28265 Соціальне підприємництво, як соціальна інновація: обмеження та можливості Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. 2023-02-21 14
27886 Антоціани із квітів Clitoria Ternate Крижак Л.М. 2022-09-09 73
27758 Тайм-менеджмент як мистецтво управління часом Лозовський О.М., Гаврилюк І.О. 2022-08-10 200
27751 Онлайн-бізнес як сучасний напрям комерційної діяльності підприємства Лозовський О.М., Саприкін В.В. 2022-08-04 62
27750 Мотивація як невід’ємна складова управління персоналом Лозовський О.М., Рижук В.О. 2022-08-04 71
27617 Особливості оказіоналізмів у сучасній англійській мові: перекладацький аспект (на матеріалі роману Д. Мітчелла «Black swan Green») Куца В.А. 2022-07-26 127
27534 Тенденції формування якості хлібобулочних виробів функціонального призначення Іваніщева О.А., Пахомська О.В. 2022-02-15 139
27278 Розвиток екстремального туризму в межах Подільських Товтр Кізюн А.Г. 2021-10-08 181
27077 Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України Павлюк Т. І., Урбанович В. А. 2021-04-07 226
27065 Добробут населення - основа розвитку держави Павлюк Т. І., Вільчинська О. Я., Петрик В. О. 2021-04-01 1668
27064 Безробіття та шляхи його вирішення. Павлюк Т. І., Вакулюк О.А. 2021-04-01 862
27047 Безробіття: причини його подолання. Павлюк Т. І. 2021-03-31 258
27022 Маркетингові дослідження ринку приладдя для малювання Танасійчук А.М., Гуцало О.М. 2021-03-23 343
26980 Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України. Павлюк Т. І., Гусак К. Ю. 2021-03-15 165
26930 Особливості документального оформлення обліку паливномастильних матеріалів Гладій І.О., Коцеруба Н.В. 2021-03-09 365