The Repository of VTEI
Стаття у нефаховому виданні (Copernicus та інші)
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
26731 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності Лозовський О.М., Дрончак І.В. 2021-02-09 14
26717 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності Лозовський О.М., Дрончак І.В. 2021-02-09 4
26714 Роль корпоративної культури в системі корпоративного управління підприємством Лозовський О.М., Петлінська Ю.О. 2021-02-09 7
26713 Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством Лозовський О.М. 2021-02-09 4
26711 Формування системи ефективного корпоративного управління в акціонерних товариствах Лозовський О.М., Незбутня О.В. 2021-02-09 5
26706 Корпоративне управління як елемент корпоративної культури в діяльності підприємств харчової промисловості Лозовський О. М., Гудима Н. В. 2021-02-09 4
26703 Сучасні підходи щодо оптимізації системи управління персоналом на підприємстві Лозовський О. М., Пучканьова В.Й. 2021-02-09 4
26699 Мотивація як складова ефективного управління персоналом Лозовський О. М. 2021-02-09 7
26697 Підвищення рівня ефективності управління конкурентоспроможністю Лозовський О. М., Полякова А. В. 2021-02-09 9
26696 Інноваційний проект як пріоритетний напрям розвитку сучасного підприємства Лозовський О.М., Іванцова І.В. 2021-02-09 7
26683 Менеджмент підприємства в умовах фінансової кризи Лозовський О.М., Шевчук Т.В. 2021-02-09 6
26682 Загальні проблеми управлінського консультування в україні та шляхи їх вирішення Лозовський О. М., Хейлик І.І. 2021-02-09 7
26678 Напрямки оптимізації стратегії управління персоналом вітчизняних підприємств Лозовський О.М., Маценко А.А. 2021-02-08 3
26647 Комунікативні технології як механізм взаємодії громадянського суспільства та публічної влади Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 2021-02-05 5
26645 Роль і місце національної поліції в системі публічного управління України Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 2021-02-05 5
26591 Вивчення попиту на мінеральну воду Танасійчук А.М., Габрид А.І. 2021-02-01 5
26563 Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України. Самохвал О.О. 2021-01-29 7
26556 Розвиток координаційних здібностей у студентів-баскетболістів у вищий навчальних закладах Гринчук А., Чехівська Ю. 2021-01-29 8
26532 Прагматика фінансового забезпечення медичного страхування в Україні Демченко О.П. 2021-01-27 7
26526 Особливості функціонування Федеральної Резервної системи США Демченко О. П., Урбанович В. А. 2021-01-27 7