The Repository of VTEI
id: 27066
Title: Синергетика перекладу : Завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів ОС "магістр" спеціальності 035 "Філолоігя" "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська.
Authors: Гладьо С.В.
Keywords: Синергетика, переклад, трансофрмацій, техніки та прийоми перекладу, відтворення смислу оригінального тексту, співавтор.
Date of publication: 2021-04-01 15:18:17
Last changes: 2021-04-01 15:18:17
Year of publication: 2019
Summary: Завдання до практичних занять призначено для аудиторної роботи магістрантів І курсу спеціальності «Філологія». Робота містить вправи, що розвивають аналітичні навички опанування текстової дійсності, створеної англомовним автором, формують вміння передавати лінгвопрагматичну й соціокультурну сутність англомовного світу з урахуванням реалій україномовного світу; формують у майбутніх фахівців літературно-естетичний смак та критичне самоусвідомлення, акцентують увагу на нелінійності, багатофакторності та вірогідності первинного текстового простору (тексту оригіналу) та поліваріантності шляхів його перекладу. Кінцевою метою вивчення дисципліни є
формування зрілого читача, перекладача, співавтора (mature reader/ co-author/ translator concept).
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27066
Publication type: Завдання до практичних занять
Publication: Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 58 с.
In the collections: Практичні завдання/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27066.pdf Size : 652541 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge