The Repository of VTEI
id: 27276
Title: Генеза природних ландшафтів Поділля, як основа формування туристсько-рекреаційних ландшафтів
Authors: Кізюн Алла, Антонюк Катерина
Keywords: ландшафт, ландшафтні ресурси, природні ресурси, Поділля, туризм, фізико-географічні чинники
Date of publication: 2021-10-08 12:35:56
Last changes: 2021-10-08 12:35:56
Year of publication: 2021
Summary: У статті досліджено генетичну основу формування ландшафтних ресурсів Поділля, як одного з чинників
розвитку туризму. Від генези залежить в подальшому формування певного типу ландшафту і розвиток
відповідного виду туризму. Підкреслено, що ландшафтні ресурси входять до природних туристичних
ресурсів і впливають на рекреаційно-туристичний процес комплексно разом з іншими природними ресурсами
і мають найбільше значення для формування того чи іншого виду туристично-рекреаційної діяльності.
Розглянуто декілька класифікацій чинників розвитку туризму. Відмічено, що ландшафтні ресурси відносяться до складу фізико-географічних чинників, які формують те неповторне природне оточення, на фоні якого людина реалізує свою потребу відпочивати та відтворювати життєву енергію. В статті застосовано конструктивно-географічний підхід в дослідженнях ландшафтів Поділля. Проаналізовано природні процеси, наслідком протікання яких було формування різних видів ландшафтів. Розглянуто морфоструктури, особливості рельєфу, їх зв’язок з тектонічними особливостями розвитку території, а також кліматичні, водні та флоро-фауністичні ресурси різних територій Поділля. Приділено увагу найбільш сприятливим для заселення і діяльності територіям Поділля. Зазначено, що за час геологічної історії формування поверхні України на одних і тих самих ділянках виникала і змінювалася велика кількість ландшафтів. Сучасні ландшафти почали формуватися після танення останнього льодовика лише 10-12 тис. років тому, їх компоненти та властивості продовжують
змінюватися і нині. Поряд з природними чинниками значний вплив на них має діяльність людини, що часто
призводить до різких змін у них за короткий проміжок часу. Людина прагне змінити компоненти ландшафту
для своїх потреб. Проте невиважене втручання в природні процеси призводить до негативних наслідків.
Підкреслено, що специфіка фізико-географічних умов Поділля зумовлена його просторовим розташуванням і
на всіх історичних етапах природні умови Поділля були сприятливими для розвитку процесів заселення.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27276
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Kosice: UK TU Kosice, Slovakia, 2021.Volume 9. No. 1. Р. 76-79
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27276.pdf Size : 2547966 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge