The Repository of VTEI
id: 27376
Title: Детермінанти антикризового управління соціально-економічними системами країн світу в зовнішньому конкурентному середовищі
Authors: Чорна Л.О., Зачоса О.Д., Сурженко Н.В., Добровольська Н.В.
Keywords: антикризове управління, соціально-економічна система, інвестиційні ресурси, фондоозброєність, глобальна конкурентоспроможність, сектори економіки
Date of publication: 2022-01-10 15:27:33
Last changes: 2022-01-10 15:27:33
Year of publication: 2021
Summary: В статті розглянуто антикризове управління соціально-економічними системами країн світу в
зовнішньому конкурентному середовищі. Визначено критерії вагомих ресурсів спрямованих на попередження й
усунення кризових явищ, активізацію стратегічного управління. Обґрунтовано фактори, що мінімізують загрозу відпливу вагомих ресурсів до інших соціально-економічних систем та зменшують приплив нових ресурсів
із високим рівнем ризику.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27376
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Економічні науки. 2021. № 2(44). С. 38-44.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27376.pdf Size : 564610 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge