The Repository of VTEI
id: 27378
Title: Соціальна політика: реалії та перспективи
Authors: Смагло О.В.
Keywords: соціальна політика, стратегія, людський капітал, соціальна сфера, сталий розвиток
Date of publication: 2022-01-10 16:33:14
Last changes: 2022-01-10 16:33:14
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглянуто проблеми сутності соціальної політики. Проаналізовано підходи
до визначення даного поняття в контексті побудови і функціонування соціальної держави.
Представлено нагальні проблеми соціальної політики в Україні, окреслено її пріоритетні
напрями та невирішені завдання. Підвищення якості життєдіяльності населення є нагальною потребою сучасної України, зумовленою необхідністю консолідації суспільства,об'єднання зусиль усіх його верств для реалізації цілей соціального розвитку з орієнтацією на досягнення високих соціальних стандартів
та нормативів, узагальнення теоретичних і практичних заходів держави у сфері створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні; системи правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного зростання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27378
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 38-2. С. 70-73.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27378.pdf Size : 163173 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge