The Repository of VTEI
id: 27380
Title: Формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності
Authors: Смагло О.В.
Keywords: капіталізація, банківська система, банки, капітал, проблеми капіталізації
Date of publication: 2022-01-10 16:39:54
Last changes: 2022-01-10 16:39:54
Year of publication: 2017
Summary: Стаття присвячена дослідженню сутнісних характеристик поняття “капіталізація банківської системи”. Проаналізовано підходи вчених до тлумачення даного терміну та запропоновано його авторське визначення.
Обгрунтовано мету, функції капіталізації банківської системи, а також зовнішні та внутрішні групи факторів, які на неї впливають.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27380
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13-2. С. 180-185
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27380.pdf Size : 301806 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge