The Repository of VTEI
id: 27405
Title: Методичні прийоми і способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: фінансова стійкість, платоспроможність, методичні прийоми аудиту, методи аудиту, способи аудиту, організаційно-інформаційна модель аналізу
Date of publication: 2022-01-13 14:05:11
Last changes: 2022-01-13 14:05:11
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто особливості застосування методичних прийомів та способів аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, а саме методичні прийоми проведення аудиту, методичні прийоми фінансово-господарського контролю, методи, які використовуються для аудиторського оцінювання фінансової стійкості
та платоспроможності. Запропоновано організаційно-інформаційну модель аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27405
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35 (2). С. 135-141.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27405.pdf Size : 462304 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge