The Repository of VTEI
id: 27755
Title: Глобальні цифрові тренди в контексті дистанційної освіти
Authors: Половенко Л.П.
Keywords: цифрові технології, цифрова трансформація освіти, дистанційне навчання, e-learning, off-line, on-line
Date of publication: 2022-08-04 15:44:46
Last changes: 2022-08-04 15:44:46
Year of publication: 2021
Summary: В умовах швидкого розвитку цифрових технологій змінюються й освітні тренди. Цифрова трансформація освіти відкриває широкі перспективи для підвищення ефективності навчального процесу, особливо в умовах дистанційного навчання: забезпечує обмін навчальною інформацією між студентами та викладачами на відстані, реалізує систему супроводу й адміністрування навчального процесу. Технологія електронної освіти (e-learning) базується на застосуванні hitech і включає: методику мультимедійного off-line і on-line навчання; навчальнометодичне забезпечення освітнього процесу інформацією на електронних носіях, засобами оn-line користування; використання аудіо- і відеосупроводу в освітній діяльності; поступове формування інноваційного середовища отримання знань.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27755
Publication type: Тези доповіді
Publication: Інтерактивний освітній простір ЗВО : матеріали всеукр. наук.-практ. вебінару (м. Вінниця, 30 берез. 2021 р.). Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 3 с.
In the collections: Всеукраїнські вебінари/ Вебінари/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27755.pdf Size : 331879 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge