The Repository of VTEI
id: 27962
Title: Моделювання бізнес-процесів = Вusiness process modeling
Authors: Добровольська Н.В.
Keywords: моделювання бізнес-процесів, аналіз бізнес-процесів, програмне забезпечення
Date of publication: 2022-09-21 16:21:55
Last changes: 2022-09-21 16:21:55
Year of publication: 2022
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи підготовлені відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог кваліфікаційних характеристик відповідного фаху та спрямовані на поглиблене самостійне оволодіння студентами теоретичних відомостей та виконання практичних завдань тем навчального плану курсу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27962
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 45 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27962.pdf Size : 538154 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge