The Repository of VTEI
id: 28013
Title: Стандартизація, метрологія та управління якістю = Standardisation, metrology and quality management
Authors: Паламарчук В.І.
Keywords: стандартизація, метрологія, управління якістю
Date of publication: 2022-11-18 15:07:02
Last changes: 2022-11-18 15:07:02
Year of publication: 2020
Summary: Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Стандартизація, метрологія та управління якістю» полягають у вмінні: застосовувати міжнародні та регіональні стандарти для гармонізації і удосконалення національних нормативних документів (НД); застосовувати міжнародні стандарти ІSO; застосовувати знання зі стандартів та положень стосовно харчових продуктів за Соdex Аlimentarius; визначати перспективні напрямки гармонізації та рівнозначності національних стандартів з міжнародними; застосовувати основні терміни та визначення в галузі метрології, що стосуються об’єктів, засобів та методів вимірювань; визначати метрологічні характеристики засобів вимірювань; застосовувати знання правових основ метрології в питаннях захисту прав споживачів; використовувати методи вимірювання якості; проводити оцінку рівня
якості продукції.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28013
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 29 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28013.pdf Size : 359336 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge