The Repository of VTEI
id: 28027
Title: Модернізація санаторно-курортного господарства як чинник маркетингової політики регіонального розвитку туризму = Spa and wellness industry modernization as a factor of the marketing policy of regional tourism development
Authors: Голод А.П., Головчук Ю.О., Мороз С.Р., Дудаш О.І.
Keywords: модернізація, санаторно-курортне господарство, туризм, регіон, маркетингова політика
Date of publication: 2022-11-21 15:07:08
Last changes: 2022-11-21 15:07:08
Year of publication: 2022
Summary: У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження модернізаційних процесів у туристичній сфері та сформовано практичні підходи для кількісного і якісного її оновлення на прикладі санаторно-курортного господарства, зокрема в контексті маркетингової політики регіонального розвитку туризму. Модернізація трактується як зміни, які відбуваються з об`єктами, шляхом оновлення властивостей для відповідності їх сучасним нормам, а бо ж процеси покращення наявних умов та параметрів для переходу на новий (інноваційний) рівень розвитку. Отже модернізація не виключає інноваційний розвиток, а є просто ширшим за масштабами та можливими наслідками процесом, який охоплює усі види економічної діяльності в регіоні та спрямований на їх прогресивні якісні та кількісні зміни.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28027
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: International Scientific Journal “Internauka”. January 2022. 15 р.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28027.pdf Size : 342633 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge