The Repository of VTEI
id: 28030
Title: Проєктування торговельних об’єктів = Trading companies design
Authors: Паламарчук В.І.
Keywords: проєктування, торговельні об'єкти, проєктування торговельних об'єктів
Date of publication: 2022-11-21 15:47:41
Last changes: 2022-11-21 15:47:41
Year of publication: 2021
Summary: Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Проєктування торговельних об’єктів» полягають у вмінні: організовувати передпроєктні дослідження; визначати співвідношення торговельних зон; організовувати об’ємно-планувальні і конструктивні рішення приміщень магазину; проєктувати неторговельну площу магазину; планувати товарний асортимент; проєктувати системи навігації у магазині; проводити функціональне зонування складських приміщень.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28030
Publication type: Завдання до практичних занять
Publication: : завд. до практ. зан. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 39 с.
In the collections: Практичні завдання/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28030.pdf Size : 680105 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge