The Repository of VTEI
id: 25419
Title: Особливості формування стратегії управління людськими ресурсами як складника загальної стратегії організації
Authors: Остапенко Т.А., Копняк К.В.
Keywords: людські ресурси, персонал, організація, стратегія, стратегія управління персоналом, стратегія організації
Date of publication: 2020-11-10 11:18:18
Last changes: 2020-11-10 11:18:18
Year of publication: 2019
Summary: Статтю присвячено проблемам та особливостям формування стратегії управління людськими ресурсами організації. Визначено поняття стратегії управління людськими ресурсами, розглянуто види стратегій управління персоналом, наведено основні характеристики стратегії управління людськими ресурсами. Обґрунтовано взаємозв’язок стратегії управління людськими ресурсами із загальною стратегією організації та надано рекомендації щодо реалізації стратегії управління персоналом на практиці. Охарактеризовано два способи формування стратегії управління персоналом. Сформульовано мету стратегічного управління людськими ресурсами. Узагальнено головні напрями, етапи розроблення та сформульовано вимоги до формування та реалізації стратегії управління людськими ресурсами. Наведено основні переваги ефективно реалізованої стратегії управління персоналом підприємства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25419
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Східна європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 5 (22). С. 104-108
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25419.pdf Size : 194471 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge