The Repository of VTEI
id: 25512
Title: Удосконалення фізичного стану жінок 30-49 років шляхом комплексного застосування аквафітнесу і методики ендогенно-гіпоксичного дихання
Authors: Сальникова С.В.
Keywords: аквафітнес, фізичний стан жінок, функціональна підготовленість, фізична підготовленість, ендогенно-гіпоксичне дихання
Date of publication: 2020-12-02 10:12:44
Last changes: 2020-12-02 10:12:44
Year of publication: 2016
Summary: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і
спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
Івано-Франківськ, 2016.
Дисертація присвячена дослідженню можливості удосконалення фізичного стану
жінок зрілого віку шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики
ендогенно-гіпоксичного дихання. У роботі представлено результати впливу оздоровчотренувальних занять за розробленими програмами на функціональну та фізичну
підготовленість жінок 30-49 років.
Встановлено, що застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання на
заняттях аквафітнесом жінками 30-49 років сприяє покращенню їх загальної витривалості,
аеробної продуктивності організму, функціональних можливостей серцево-судинної
системи, функції зовнішнього дихання, здатності організму протистояти гіпоксії;
прискорює відновні процеси організму
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25512
Publication type: Автореферат
Publication: : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Івано-Франківськ, 2016. 19с.
In the collections: Автореферати/
Published by: Адміністратор
File : 25512.pdf Size : 554156 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge