The Repository of VTEI
id: 25711
Title: Сучасні аспекти підвищення ефективності змішаного навчання
Authors: Яремко С.А., Кузьміна О.М.
Keywords: змішане навчання, комунікаційні технології, критерії ефективності
Date of publication: 2020-12-23 15:02:05
Last changes: 2020-12-23 15:02:05
Year of publication: 2020
Summary: В тезах досліджено особливості змішаного навчання та визначено його вагомі переваги, а також фактори, що сприяють підвищенню ефективності змішаного
навчання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25711
Publication type: Тези доповіді
Publication: Управління знаннями в змішаному освітньому середовищі: від архітектурного рішення до реалізації: зб. тез доповідей Всеук. наук.-методичного семінару з елементами вебінару. Харків : ХТЕІ КНТЕУ. 2020. С. 40-42
In the collections: Всеукраїнські семінари/ Семінари/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 25711.pdf Size : 206464 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge