The Repository of VTEI
id: 26066
Title: Інклюзивний туризм: досвід європи, проблеми та перспективи україни
Authors: Власенко Іван Володимирович
Keywords: особи з інвалідністю, інклюзивний туризм, подолання бар’єрності, суспільство, потреби, доступність
Date of publication: 2021-01-11 16:59:18
Last changes: 2021-01-11 16:59:18
Year of publication: 2018
Summary: Висвітлено передовий зарубіжний досвід розвитку інклюзивного туризму в провідних європейських країнах. Показано, що інклюзивний туризм має зайняти гідне місце серед засобів реабілітації осіб з інвалідністю, що дасть можливість відновлення психофізіологічного стану й активної соціальної адаптації. Проаналізовано базові проблеми інклюзивного туризму в Україні та причини їх виникнення.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26066
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. Харків : ХДУХТ, 2018. Вип. 1 (27). С. 220-230
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 26066.pdf Size : 658797 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge