The Repository of VTEI
id: 26126
Title: Інновації в туризмі: Опорний конспект лекцій
Authors: Власенко Іван Володимирович
Keywords: Інновація, інновінг туристичних послуг, перспектива туристичної галузі.
Date of publication: 2021-01-12 14:36:10
Last changes: 2021-01-12 14:36:10
Year of publication: 2017
Summary: Курс спрямований на вивчення студентами основ організації сучасних інформаційних технологій
та їх застосування в організації та роботі економічної та управлінської діяльності організацій
туристської та соціально-економічної діяльності, розгляд основних принципів побудови,
впровадження та ведення спеціалізованих інформаційних систем, створення у студентів
цілісного уявлення про процеси формування інформаційного суспільства, а також формування
у студентів знань і умінь у сфері економічної та комп`ютерної підготовки, необхідних для
успішного застосування сучасних інформаційних технологій у сфері своєї професійної
діяльності на практиці.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26126
Publication type: Опорний конспект лекцій
Publication: Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017. 108 с.
In the collections: Опорні конспекти лекцій/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26126.pdf Size : 1446533 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge