The Repository of VTEI
id: 26409
Title: Компетентнісно-інтегративний підхід при іншомовній підготовці фахівців туристичної сфери
Authors: Бондар Наталія Дмитрівна, Прадівлянний Микола Григорійович
Keywords: інтеграція, компетентнісно-інтегративний підхід, іноземна мова професійного спрямування, іншомовна компетенція, фахівці сфери туризму
Date of publication: 2021-01-21 15:32:45
Last changes: 2021-01-21 15:32:45
Year of publication: 2018
Summary: У статті науково обґрунтовано необхідність застосування компетентнісноінтегративного підходу для формування іншомовної компетентності фахівців
туристичної галузі в процесі вивчення іноземної мови
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26409
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. праць VІ Міжнар. науково-практ. конф. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. Ч. 2. С. 391-398
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26409.pdf Size : 394671 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge