The Repository of VTEI
id: 26410
Title: Формування іншомовної компетентності перекладачів засобами інтерактивних методів навчання
Authors: Бондар Наталія Дмитрівна, Кролль О. І.
Keywords: іншомовна компетентність перекладачів, інтерактивні методи навчання
Date of publication: 2021-01-21 15:33:46
Last changes: 2021-01-21 15:33:46
Year of publication: 2018
Summary: розкрито методи формування іншомовної компетентності перекладачів
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26410
Publication type: Тези доповіді
Publication: Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації : зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. С. 157-161
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26410.pdf Size : 383787 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge