The Repository of VTEI
id: 26573
Title: Дослідження ринку product placement у ракурсі Україна - світ
Authors: Головчук Ю.О.
Keywords: product placement, реклама, ринок, споживач, продукт, фільм
Date of publication: 2021-02-01 11:39:32
Last changes: 2021-02-01 11:39:32
Year of publication: 2019
Summary: Стаття присвячена дослідженню ефективності використання інструменту
product placement. У статті розкрито сутність Product Placement, як
інструменту психологічного впливу на поведінку споживачів. Визначено тренди
розвитку Product Placement, їх напрямки та динаміку.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26573
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні. економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наукових праць VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2019. Ч. 3. С. 101-108
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26573.pdf Size : 496962 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge