The Repository of VTEI
id: 26843
Title: Процеси і апарати харчових виробництв / processes and apparatus of food production
Authors: Бандура В.М.
Keywords: Процеси, апарати, подрібнення, фільтація, сушіння, екстрагування, теплопередача
Date of publication: 2021-02-26 14:38:45
Last changes: 2021-02-26 14:38:45
Year of publication: 2020
Summary: Мета вивчення дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв»
полягає в аналізі елементарних технологічних прийомів (процесів) та
функціонування типових апаратів як окремо, так і в різних комбінаціях один з
одним, а також оволодіння знаннями про теоретичні основи технологічних
процесів і методи їх застосування для вирішення важливих практичних
завдань
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26843
Publication type: Навчальна програма
Publication: Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 22 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 26843.pdf Size : 302552 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge