The Repository of VTEI
id: 27071
Title: Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища
Authors: Пчелянська Г.О., Головчук Ю.О., Дибчук Л.В.
Keywords: маркетинг, транспарентність, стратегія, стратегічні напрями, бізнес, макроекономічне середовище, невизначеність, маркетинговий аналіз
Date of publication: 2021-04-07 20:32:51
Last changes: 2021-04-07 20:32:51
Year of publication: 2021
Summary: У статті розглядаються теоретичні, методологічні та практичні підходи до розроблення стратегічних
напрямів маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища.
Встановлено типи внутрішніх та зовнішніх суб`єктів, зацікавлених у транспарентності підприємства.
У статті визначено, що на масштаби стратегічної прозорості впливають два фактори: орієнтація інституB
ційної інфраструктури на певну економіку та основи ділової системи в певній економіці. Встановлено,
що основою для розробки стратегій є план маркетингу.
Розглянуто зміст та сутність MUSTBаналізу в процесі розроблення стратегічних напрямів діяльності
підприємства. MUSTBаналіз передбачає аналіз корпоративних цінностей, конкурентів, попиту на товари
та послуги підприємства через вплив основних макроекономічних параметрів
У статті визначено оснівні види маркетингового аналізу, що використовується при розробленні страB
тегічних напрямів діяльності, а саме при визначенні стратегічних цілей, аналізі транспарентності, аналізі
нестабільності середовища, аналізі стратегічних позицій та цільового ринку. Запропоновано основні наB
прями для вдосконалення стратегічних напрямів маркетингової діяльності в умовах транспарентності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27071
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Економiка та держава. 2021. № 3. С. 88-93.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27071.pdf Size : 545569 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge