The Repository of VTEI
id: 27077
Title: Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України
Authors: Павлюк Т. І., Урбанович В. А.
Keywords: заощадження, пропозиція, попит
Date of publication: 2021-04-07 20:41:55
Last changes: 2021-04-07 20:41:55
Year of publication: 2016
Summary: Проаналізовано динаміку заощаджень населення України та напрямки їх використання. З’ясовано основні чинники, що впливають на обсяг та структуру заощаджень. Проведено оцінку їх ролі в економічному зростанні України. Виявлено основні проблеми формування заощаджень та окреслено напрямки активізації ощадних процесів для забезпечення економічного зростання. Активізація процесів суспільного відтворення, забезпечення конкурентоздатності вітчизняної економіки та її зростання вимагають поглиблення уваги до проблем формування заощаджень населення України, їх залучення у процеси національного інвестування. Заощадження населення визначають спроможність національної економічної системи створювати новий капітал, відіграють важливу роль в економічному кругообігу країни та забезпечують попит і пропозицію на інвестиційному ринку.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27077
Publication type: Стаття у нефаховому виданні (Copernicus та інші)
Publication: Науковий огляд. 2016. № 9(30). С. 1-15
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27077.pdf Size : 418100 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge