The Repository of VTEI
id: 27098
Title: Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять
Authors: Гладьо С.В.
Keywords: літературний жанр, художній твір, ідіостиль, автор, читач, прозовий текст, віршований текст, драма, історія літератури Великої Британії.
Date of publication: 2021-04-12 17:13:52
Last changes: 2021-04-12 17:13:52
Year of publication: 2019
Summary: Цільова аудиторія навчального посібника – це студенти 2 курсу, які мають зрозуміти основні етапи розвитку іноземної мови і провести паралелі із мовними та мовленнєвими змінами у літературних творах різних жанрів.
Завдання базуються на проблемному підході до їх формулювання та розроблені з урахуванням внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків. Система вправ містить низку вправ різноманітного характеру, що відповідає діагностично-підготовчому, змістово-процесуальному та контрольно-коригувальному етапам організації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27098
Publication type: Завдання до практичних занять
Publication: Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 645 с.
In the collections: Практичні завдання/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27098.pdf Size : 710627 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge