The Repository of VTEI
id: 27130
Title: Особливості використання кейс-методу в процесі викладання англійської мови на немовних спеціальностях
Authors: Сікрська Л.О., Лобода В.А.
Keywords: кейс-метод, кейс, англійська мова, мотивація, принципи створення кейсу, студенти немовних спеціальностей.
Date of publication: 2021-05-20 12:46:12
Last changes: 2021-05-20 12:46:12
Year of publication: 2021
Summary: У статті розглянуто особливості використання кейс-методу у процесі викладання англійської мови у вищих навчальних закладах на немовних спеціальностях.
Проаналізовано підходи вчених до трактування поняття «кейс-метод». Аналіз теоретичної літератури допоміг сформулювати визначення поняття «кейс-метод». Розглянуто етапи та принципи створення кейсу, його структурні компоненти та види. У статті зазначається, що через велику різноманітність видів кейсів, а також підходів до їх класифікації, кейси можна розробляти залежно від цілей та завдань, які встановлює викладач. Зазначено, що важливими факторами для впровадження кейс-методу у викладання англійської мови на немовних спеціальностях є послідовна організація навчальної діяльності та ретельний підбір матеріалів для кейсів, що потребують грунтовної підготовки викладача з обов’язковим врахуванням рівня комунікативних навичок студентів. Огляд основних переваг та недоліків застосування досліджуваного методу дозволив обґрунтувати важливість кейс-методу як ефективного інструменту для формування професійної компетентності у вивченні англійської мови та розвитку комунікативних та творчих вмінь студентів. Виявлено, що використання кейс-методу при навчанні англійської мови сприяє підвищенню інтересу студентів до іноземної мови шляхом розгляду конкретних бізнес-ситуацій, пов’язаних з реальним життям.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27130
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Міжнародний філологічний часопис. 2021. Vol. 12, № 1. С.132-136. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.01.132
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27130.pdf Size : 747635 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge