The Repository of VTEI
id: 27160
Title: Дидактичні засоби навчання у реалізації принципу наочності під час вивчення стереометрії
Authors: Гулівата І.О., Гусак Л.П.
Keywords: принцип наочності, дидактичні засоби, педагогічний програмний засіб, стереометрія.
Date of publication: 2021-06-15 12:45:18
Last changes: 2021-06-15 12:45:18
Year of publication: 2016
Summary: Стаття присвячена використанню дидактичних засобів навчання під час вивчення стереометрії. Проаналізовано висвітлення принципу наочності у науково-педагогічній та методичній літературі. Здійснено аналіз сучасних засобів комп’ютерного забезпечення математичної освіти, як засобів наочності. Проаналізовано дидактичні можливості педагогічних програмних засобів, щодо реалізації принципу наочності, під час вивчення стереометрії та встановлено вимоги до них. Запропоновано демонстраційні комп’ютерні моделі, як засіб наочності, під час вивчення стереометрії. Подальших досліджень потребує розробка комп’ютерних моделей, що базуються на використанні більш потужних, для забезпечення принципу наочності під час вивчення стереометрії.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27160
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в педагогіці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2016. Вип. 47. С. 151-154.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27160.pdf Size : 266183 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge