The Repository of VTEI
id: 27295
Title: Бренд-менеджмент: опорний конспект
Authors: Танасійчук А. М.
Keywords: бренд, брендинг, бренд-менеджмент, управління брендами, стратегії розвитку портфеля брендів
Date of publication: 2021-10-11 09:58:42
Last changes: 2021-10-11 09:58:42
Year of publication: 2020
Summary: Метою викладання дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування у здобувачів вищої освіти сучасної системи поглядів, спеціальних знань та вмінь у сфері управління брендами, розуміння концептуальних засад системного управління діяльністю у сфері брендингу, набуття умінь підготовки і прийняття управлінських рішень у цій галузі діяльності, які дали б можливість використовувати методологію та інструментарій бренд-менеджменту у майбутній діяльності щодо ефективного досягнення стратегічних та оперативних цілей підприємства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27295
Publication type: Опорний конспект лекцій
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 80 с.
In the collections: Опорні конспекти лекцій/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27295.pdf Size : 1003970 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge