The Repository of VTEI
id: 27296
Title: Міжнародний маркетинг: опорний конспект
Authors: Танасійчук А. М.
Keywords: Середовище міжнародного маркетингу, формування цін на міжнародному ринку, підходи до сегментації міжнародних ринків, етапи розвитку міжнародного маркетингу
Date of publication: 2021-10-11 09:59:43
Last changes: 2021-10-11 09:59:43
Year of publication: 2020
Summary: Завданням викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань: визначення сутності та концептуальних основ сучасного міжнародного маркетингу; вивчення складових міжнародного маркетингового середовища та розуміння їх впливу на діяльність підприємства; опанування основних характеристик кон’юнктури сучасного маркетингу; вивчення сутності поняття товару в системі міжнародного маркетингу; обґрунтування міжнародної маркетингової цінової політики; аналіз міжнародної маркетингової збутової діяльності; дослідження системи міжнародних маркетингових комунікацій; формування інформаційної бази міжнародних маркетингових досліджень;
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27296
Publication type: Конспект лекцій
Publication: Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 196 с.
In the collections: Опорні конспекти лекцій/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27296.pdf Size : 2520636 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge