The Repository of VTEI
id: 27349
Title: Використання системи управління навчанням МООDLE в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики
Authors: Гусак Л.П., Радзіховська Л.М.
Keywords: Дистанційне навчання; інформаційно-комунікаційні технології; Moodle; дистанційні технології; математична підготовка фахівців
Date of publication: 2021-12-30 13:13:36
Last changes: 2021-12-30 13:13:36
Year of publication: 2021
Summary: В статті досліджено вплив системи дистанційного навчання Moodle під час вивчення курсу
«Вища та прикладна математика» на організацію самостійної роботи студентів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27349
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Вип. 1 (48). С. 104-107.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27349.pdf Size : 1113093 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge