The Repository of VTEI
id: 27387
Title: Можливості ефективної інтеграції медіаосвіти в сучасний освітній простір вищої школи (на прикладі дистанційного викладання іноземних мов)
Authors: Осаульчик О.Б.
Keywords: медіаосвіта, медіапростір, медіаграмотність, медіатекст, вивчення іноземних мов, вища освіта
Date of publication: 2022-01-11 15:45:16
Last changes: 2022-01-11 15:45:16
Year of publication: 2021
Summary: Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного освітнього простору: можливостям ефективного провадження медіаосвіти як невід’ємного фактору конструктивізму та інноваційності в її тенденціях до змін. На сьогодні медіапростір визнано природнім середовищем життя людини, відтак перед освітянами постає задача успішного використання його можливостей у навчальному процесі. Проте впровадження медіаосвіти в Україні перебуває на етапі свого становлення і розвитку, тому постає багато проблемних питань стосовно якості медіаосвіти та практичного досвіду щодо можливостей ефективної її інтеграції в освіту. Характерною ознакою медіаосвіти визначено використання різнопланових медіатекстів відповідно до етапів навчального процесу, а ефективність і якість медіаосвіти визначається правильним добором й адаптацією медіатекстів під освітні потреби. В статті закцентовано увагу, що робота з будь-яким медіатекстом складається з трьох основних етапів: підготовча робота (введення в ситуацію), безпосередня робота з медіатекстом, післятекстова робота (вихід на непідготовлене мовлення). Кінцевим результатом ефективно впровадженої медіаосвіти є медіаграмотність, що, за результатами нашого дослідження, передбачає не лише навички роботи з медіатекстом (його розуміння й виокремлення необхідної порції інформації), а також можливість створення власних медіатекстів для різних цілей і аудиторій, використовуючи відповідні форми, правила та прийоми. На основі методу теоретичного аналізу і узагальнення методичної літератури серед існуючих медіаосвітніх технологій було виокремлено ряд таких, які орієнтовані на різні види робіт з медіатекстами та слугують прикладом інтеграції медіаосвіти в сучасному освітньому просторі, відтак можуть бути ефективно апробованими під час навчання іноземним мовам. До перспектив подальшого розвитку відносимо активну розробку, апробацію та систематизацію медіаосвітніх технологій у вищій школі.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27387
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 39. С. 67-70.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27387.pdf Size : 831532 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge