The Repository of VTEI
id: 27406
Title: Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: фінансова стійкість, платоспроможність, організація аудиту, планування аудиту, стратегія аудиту, програма аудиту
Date of publication: 2022-01-13 14:06:18
Last changes: 2022-01-13 14:06:18
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто особливості організації і планування аудиту фінансової стійкості
та платоспроможності підприємства,зокрема визначення стратегії, тактики й масштабу аудиту, що дає змогу аудитору без додаткових зусиль зібрати надійні докази та висловити неупереджену думку
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27406
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29 (2). С. 108-113.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27406.pdf Size : 308428 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge