The Repository of VTEI
id: 27557
Title: Сучасні гігієнічні вимоги до питної води
Authors: Семко Т.В., Іваніщева О.А.
Keywords: вода, технологія, безпека, ДСТУ, бутильвана вода, гігієна, стандарти ЄЕС
Date of publication: 2022-02-15 15:11:16
Last changes: 2022-02-15 15:11:16
Year of publication: 2021
Summary: Забезпечення достатньою кількістю питної води гарантованої якості є однією з задач забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я понад 80 % усіх захворювань людини безпосередньо пов’язані з уживанням неякісної питної води. Шкоди здоров’ю населення найчастіше надає вода, шкідлива за хімічним складом та небезпечна за мікробіологічними
показниками.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27557
Publication type: Тези доповіді
Publication: Вода в харчовій промисловості: збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 – 26 березня 2021 р., Одеса, ОНАХТ. Одеса : ОНАХТ, 2021. С. 136-138.
In the collections: Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27557.pdf Size : 299439 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge