The Repository of VTEI
id: 27562
Title: Виробнича (переддипломна) практика: робоча програма
Authors: Семко Т.,Фіалковська Л., Крижак Л.,Іваніщева О.
Keywords: практика, виробництво, база, диплом, компетенція,харчові технології, ресторанні технології
Date of publication: 2022-02-15 16:57:39
Last changes: 2022-02-15 16:57:39
Year of publication: 2021
Summary: Виробнича (переддипломна) практика здобувачів вищої освіти є завершальним етапом підготовки фахівців у Вінницькому торговельноекономічному інституті КНТЕУ і має на меті поглиблення, узагальнення та вдосконалення здобутих знань, набутого професійного досвіду, компетенцій, програмних результатів навчання
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27562
Publication type: Робоча програма
Publication: Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 30 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27562.pdf Size : 365068 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge