The Repository of VTEI
id: 27577
Title: Особливості формування показників інвестиційної привабливості туризму як сфери економіки
Authors: Мазаракі А.А., Антонюк К.Г.
Keywords: інвестиційне забезпечення, туризм, інвестиційний потенціал, фактори інвестиційної привабливості, туристичний потенціал, регіон, ранжування
Date of publication: 2022-05-02 10:21:35
Last changes: 2022-05-02 10:21:35
Year of publication: 2021
Summary: У статті розглянуто основні показники, що формують уявлення про інвестиційну привабливість
сфери туризму, які охарактеризовано з двох аспектів, а саме економічного та туристичного. Запропо-
новано систему показників, що є визначальними під час характеризування інвестиційного потенціалу
регіонів, що в подальшому дасть змогу сформувати за цими показниками рейтинг областей за інвес-
тиційною привабливістю та потенціалом туристичної галузі, а саме розглянуто такі показники, як
фінансові ресурси, трудові, виробничі, показники обсягу туристичних потоків, показники попиту й
пропозиції туристичних послуг, наявності туристичних ресурсів, ефективності туристичної діяль-
ності та показники економічного значення розвитку туризму для країни загалом. Також сформовано
схему проведення етапів ранжування регіонів за показником інвестиційної привабливості та оці-
нювання інвестиційної привабливості регіону за різноплановими показниками. Саме ці показники в
подальшому дадуть змогу здійснити прогнозування конкретних дій щодо інвестиційного забезпечення
регіону чи досліджуваної галузі, а також їх ранжування за ступенем привабливості.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27577
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інтелект ХХІ. 2021. №4. С. 45-49.
In the collections: Статті / Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27577.pdf Size : 511484 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge