The Repository of VTEI
id: 27745
Title: Економічна статистика = Ekonomichna statystyka
Authors: Лобачева І.Ф.
Keywords: економічна статистика, статистика
Date of publication: 2022-08-03 15:51:44
Last changes: 2022-08-03 15:51:44
Year of publication: 2021
Summary: Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна статистика» складено відповідно до затвердженої робочої програми дисципліни «Економічна статистика» для здобувачів вищої освіти всіх галузей знань та спеціальностей. Метою самостійної роботи студентів є поглиблення теоретичних знань у галузі економічної статистики, з акцентуванням їх уваги на методах економічної статистики, а також розвиток умінь та навичок використовувати набуті теоретичні знання у практичній професійній діяльності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27745
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 40 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27745.pdf Size : 386572 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge