The Repository of VTEI
id: 27780
Title: Моделювання загроз цифрової трансформації
Authors: Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Мазур І.В.
Keywords: цифровізація, цифрова трансформація, цифрові технології, кіберзлочинність, моделювання
Date of publication: 2022-08-11 15:37:29
Last changes: 2022-08-11 15:37:29
Year of publication: 2020
Summary: У розділі монографії здійснено аналітичний огляд наукових досліджень зарубіжних вчених щодо реалізації тренду цифрової трансформації, методологічного апарату оцінки розвитку цифрової трансформації, низки нормативно-правових актів з питань цифрових змін в Україні, напрацювань з моделювання окремих ризиків цифрової трансформації. Проведено аналіз наукової літератури щодо специфіки трактування дефініції «цифровізація». Обґрунтовано, що впровадження цифровізації в економіку спричиняє ряд загроз, основна з яких є зростання рівня кіберзлочинності. Визначено основні види кіберзлочинів. Змодельовано динаміку головної загрози розвитку цифрової економіки – кіберзлочинність – задля оптимізації управління економічними системами. На основі статистичних даних показано, що темп зростання кіберзлочинності пришвидшиться. Передбачено основні види кіберзлочинів, які нестимуть найбільшу небезпеку. Виявлено, що основними порушеннями з кіберзлочинів є злочини у сфері платіжних систем. Запропоновано превентивні шляхи діяльності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27780
Publication type: Монографія (видана в Україні)
Publication: Інформаційне суспільство: сучасні трансформації: монографія. Вінниця, Могильов. 2020. Сс. 60-67
In the collections: Монографії/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27780.pdf Size : 804962 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge