The Repository of VTEI
id: 27794
Title: Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: аналіз, облік, перевірка, контроль
Date of publication: 2022-08-12 11:21:15
Last changes: 2022-08-12 11:21:15
Year of publication: 2020
Summary: Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» є невід’ємною частиною формування професійної компетентності студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Фінансовий контроль та аудит». Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: формувати творче мислення шляхом оволодіння теоретичних основ аналізу господарської діяльності і набуття навичок, необхідних у практичній аналітичній роботі, виявляти тенденції господарської діяльності, узагальнювати результати проведеного аналізу з метою прийняття відповідних управлінських рішень, надавати пропозиції керівництву щодо резервів підвищення ефективності використання фінансово-економічного потенціалу підприємства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27794
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 26 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27794.pdf Size : 322909 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge