The Repository of VTEI
id: 27833
Title: Стратегічне управління оборотними активами підприємств торгівлі
Authors: Стратійчук В.М.
Keywords: управління оборотними активами, стратегічне управління, стратегічний аналіз, стратегічна мета, стратегічне управління оборотними активами
Date of publication: 2022-08-22 09:50:57
Last changes: 2022-08-22 09:50:57
Year of publication: 2019
Summary: Ідентифіковано ключові поняття "управління оборотними активами" та "стратегічне управління", що стало основою запропонованованої дефініції "стратегічне управління оборотними активами". Визначено особливості стратегічного управління оборотними активами підприємств торгівлі, обґрунтовано стратегічну мету, систему завдань та функцій цього управління. Враховуючи стратегічний вектор, удосконалено існуючі підходи до визначення етапів управління оборотними активами, запропоновано блок-схему стратегічного управління оборотними активами підприємств торгівлі.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27833
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вісник КНТЕУ. 2019. №5(127). С. 59-74
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27833.pdf Size : 801908 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge