The Repository of VTEI
id: 27845
Title: Субкультурне сприймання студентською молоддю психологічного феномену "ставлення до грошей"
Authors: Штифурак В.Є.
Keywords: студентська молодь, ставлення до грошей, "грошові типи людей", монетарні установки
Date of publication: 2022-09-05 13:01:44
Last changes: 2022-09-05 13:01:44
Year of publication: 2019
Summary: Особливості соціалізації студентства як соціальної групи в сучасних умовах передбачає дослідження субкультурного сприймання монетарної культури. В статті проаналізовано трактування зарубіжними та вітчизняними дослідниками психологічної сутності феномену «ставлення до грошей». Показано суперечливе неоднозначне сприймання різними цільовими групами психологічної сутності грошей. Дано класифікацію різних типів людей за критерієм ставлення до грошей. Узагальнено результати проведених опитувань студентської молоді з наміром виявити їх сприймання психологічної сутності грошей.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27845
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2019. Вип. 1 (9). С. 245-249
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27845.pdf Size : 311666 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge