The Repository of VTEI
id: 27900
Title: Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань
Authors: Штифурак В.Є.
Keywords: студентська молодь, професійні домагання, здорова життєдіяльність
Date of publication: 2022-09-09 15:13:06
Last changes: 2022-09-09 15:13:06
Year of publication: 2018
Summary: В статті узагальнено теоретичні основи процесу формування здоров’язбережувальних пріоритетів студентської молоді з орієнтацією на професійні домагання. Успішність даного процесу залежить від сформованих соціальних пріоритетів та ціннісних настанов, які постають як механізми регулювання соціальної поведінки. Саме тому ми схильні вважати, що в умовах інтенсивного особистісного становлення студентської молоді має відігравати особливу роль зорієнтованість на здорову життєдіяльність.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27900
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ-Вінниця. 2018. Вип. 52. C. 64-68
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27900.pdf Size : 337027 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge