The Repository of VTEI
id: 27901
Title: Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Authors: Добровольська Н.В.
Keywords: матриці, визначники, системи лінійних рівнянь, вектори, базис векторів, мішаний добуток векторів, скалярний добуток векторів, рівняння прямої, рівняння площини, криві другого порядку
Date of publication: 2022-09-09 15:28:08
Last changes: 2022-09-09 15:28:08
Year of publication: 2019
Summary: Метою вивчення дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» є надання основних теоретичних відомостей стандартного курсу аналітичної геометрії та вищої алгебри, які складають невід’ємну частину загально математичної освіти студента. Узагальнити відомі поняття алгебри та геометрії; простежити взаємозв’язок предметів алгебри та геометрії та логіку розвитку теоретичних побудов в цих дисциплінах; продемонструвати застосування теоретичних відомостей до розв’язку практичних задач.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27901
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 61 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27901.pdf Size : 1246931 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge