The Repository of VTEI
id: 27915
Title: Економіко-математичне моделювання
Authors: Добровольська Н.В., Радзіховська Л.М.
Keywords: математичне моделювання, оптимізаційні моделі, рівняння регресії, транспортна задача, задачі лінійного програмування
Date of publication: 2022-09-12 16:25:24
Last changes: 2022-09-12 16:25:24
Year of publication: 2019
Summary: Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх бакалаврів сучасного економічного мислення та спеціальних знань, які можуть бути використані на практиці для прогнозування та уточнення економічної теорії з точки зору системного та процесного аналізу і підходу – аналізу економічних систем, їх функціонування в реальних умовах, знаходження прогнозних оцінок за допомогою певних обчислювальних алгоритмів та вироблення на їх основі управлінських рішень.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27915
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 23 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27915.pdf Size : 285256 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge