The Repository of VTEI
id: 27969
Title: Роль маркетингових інновацій у розвитку гастрономічного туризму в регіоні = Тhe role of marketing innovations in the gastronomic tourism development in the region
Authors: Графська О.І., Головчук Ю.О., Никига О.В.
Keywords: маркетингові інновації, гастрономічний туризм, регіональний розвиток, напрями, стратегія
Date of publication: 2022-09-29 12:38:56
Last changes: 2022-09-29 12:38:56
Year of publication: 2022
Summary: Стаття присвячена обґрунтуванню ролі маркетингових інновацій у регіональному розвитку гастрономічного туризму, зокрема на прикладі Львівської області. Використано методи аналізу літературних джерел, наукового синтезу та узагальнення, проєктний, порівняльний та системно-структурний методи. Детально охарактеризовано такі маркетингові інновації в регіональному розвитку гастрономічного туризму як нові проєкти, нові технології та маркетинг у соцмережах. Наведено приклади успішного їх впровадження, зокрема у Львівській області.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27969
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. 5 с.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27969.pdf Size : 172972 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge