The Repository of VTEI
id: 28012
Title: Стандартизація, метрологія та управління якістю = Standardisation, metrology and quality management
Authors: Паламарчук В.І.
Keywords: стандартизація, метрологія, управління якістю
Date of publication: 2022-11-18 15:00:01
Last changes: 2022-11-18 15:00:01
Year of publication: 2020
Summary: Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Стандартизація, метрологія та управління якістю» полягають у вмінні: застосовувати міжнародні та регіональні стандарти для гармонізації і удосконалення національних нормативних документів (НД); застосовувати міжнародні стандарти ІSO; застосовувати знання зі стандартів та положень стосовно харчових продуктів за Соdex Аlimentarius; визначати перспективні напрямки гармонізації та рівнозначності національних стандартів з міжнародними; застосовувати основні терміни та визначення в галузі метрології, що стосуються об’єктів, засобів та методів вимірювань; визначати метрологічні характеристики засобів вимірювань; застосовувати знання правових основ метрології в питаннях захисту прав споживачів; використовувати методи вимірювання якості; проводити оцінку рівня
якості продукції.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28012
Publication type: Завдання до практичних занять
Publication: : завд. до практ. зан. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 44 с.
In the collections: Практичні завдання/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28012.pdf Size : 424379 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge