The Repository of VTEI
id: 28014
Title: Оцінка відповідності = Сonformity assessment
Authors: Паламарчук В.І.
Keywords: оцінка відповідності
Date of publication: 2022-11-18 15:12:04
Last changes: 2022-11-18 15:12:04
Year of publication: 2020
Summary: Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Оцінка відповідності» полягають у вмінні: визначати особливості законодавчого регулювання у сфері сертифікації використовуючи нормативні документи; проводити оцінювання відповідності згідно процедур описаних в нормативних документах; застосовувати модулі оцінки відповідності, складати декларацію про відповідність; проводити митне оформлення імпортних товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, проводити процедуру визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується; вирішувати практичні задачі із сертифікації імпортної продукції та акредитації випробувальних лабораторій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28014
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 15 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28014.pdf Size : 264920 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge