The Repository of VTEI
id: 28017
Title: Міжнародне технічне регулювання = Іternational technical regulation
Authors: Паламарчук В.І.
Keywords: міжнародне технічне регулювання
Date of publication: 2022-11-18 15:25:49
Last changes: 2022-11-18 15:25:49
Year of publication: 2020
Summary: Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Міжнародне технічне регулювання»: вміння читати маркування товарів і визначати їх значення в системі технічного регулювання; вміння користуватись міжнародними стандартами та нормативними документами у галузі сертифікації; вміння визначати основні риси систем технічного регулювання різних країн світу і особливості їх впровадження в конкретних регіонах; вміння визначати проблеми в сфері технічного регулювання, що створюють бар’єри в міжнародній торгівлі; вміння аналізувати тенденції зміни ситуації на ринку і визначати оптимальні напрямки розвитку системи технічного регулювання; вміння аналізувати зовнішні та внутрішні чинники впливу на систему технічного регулювання та споживчої політики.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28017
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 17 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28017.pdf Size : 285438 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge