The Repository of VTEI
id: 28038
Title: Стратегічні пріоритети розвитку регіональної економіки в умовах кризи strategic = Рriorities for the regional economy development in crisis
Authors: Графська О.І., Головчук Ю.О., Гарасимчук Н.А.
Keywords: регіональна економіка, криза, стратегія розвитку, пріоритети, загрози, маркетингові механізми
Date of publication: 2022-11-24 10:52:39
Last changes: 2022-11-24 10:52:39
Year of publication: 2022
Summary: Стаття присвячена аналізу та узагальненню напрямів впливу кризових явищ на розвиток регіональної економіки, на прикладі сучасного етапу соціально-економічного розвитку України, та обґрунтуванню методологічних засад і пріоритетів розвитку економіки регіонів держави в умовах кризи. Засвідчено актуальність проблем формування пріоритетів антикризового управління на регіональному рівні. Обґрунтовано принципи та виокремлено функції розвитку регіональної економіки в умовах кризи, окреслено основні проблеми, що потребують вирішення. Регіональна економіка може трактуватися як система, що функціонує в умовах нестабільності. У такому випадку напрями функціонування системи в кризових умовах будуть визначатися рівнем та характером загроз, а також специфікою внутрішньої структури такої системи і стійкістю окремих її компонентів. Узагальнено чотири пріоритети посткризового розвитку регіональних соціально-економічних систем України – гарантування безпеки; швидке відновлення підприємницької активності; збереження горизонтальних зв’язків між суб’єктами економічної діяльності та компонентами економічних систем різних рівнів; диверсифікація економічної діяльності в контексті реалізації положень сталого розвитку і з огляду на пріоритетність безпеки.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28038
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Економіка та суспільство. 2022. Вип. 43. 5 с.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28038.pdf Size : 167320 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge