The Repository of VTEI
id: 28045
Title: Проєктування торговельних об’єктів = Тrading companies design
Authors: Паламарчук В.І.
Keywords: проєктування торговельних об’єктів, торговельні об’єкти
Date of publication: 2022-11-24 14:11:39
Last changes: 2022-11-24 14:11:39
Year of publication: 2021
Summary: Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Проєктування торговельних об’єктів» полягають у вмінні: організовувати передпроєктні дослідження; визначати співвідношення торговельних зон; організовувати об’ємно-планувальні і конструктивні рішення приміщень магазину; проєктувати неторговельну площу магазину; планувати товарний асортимент; проєктувати системи навігації у магазині; проводити функціональне зонування складських приміщень.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28045
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 17 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28045.pdf Size : 282789 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge