The Repository of VTEI
id: 28047
Title: Проєктування торговельних об’єктів = Trading companies design
Authors: Паламарчук В.І.
Keywords: проєктування, торговельні об'єкти, проєктування торговельних об'єктів
Date of publication: 2022-11-24 14:33:45
Last changes: 2022-11-24 14:33:45
Year of publication: 2021
Summary: Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Проєктування торговельних об’єктів» полягають у вмінні: організовувати передпроєктні дослідження; визначати співвідношення торговельних зон; організовувати об’ємно-планувальні і конструктивні рішення приміщень магазину; проєктувати неторговельну площу магазину; планувати товарний асортимент; проєктувати системи навігації у магазині; проводити функціональне зонування складських приміщень.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28047
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 12 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28047.pdf Size : 264834 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge